miércoles, noviembre 30, 2016

Mis Favoritas de Noviembre 2016
La Tortue Rouge, 2016,  Michael Dudok de Wit


L'Avenir, 2016, Mia Hansen-Løve 


Kaitanshi jokei aka Sketches of Kaitan City, 2010, Kazuyoshi Kumakiri 


Études sur Paris, 1928,André Sauvage 


Arrival, 2016, Denis Villeneuve


Little Men, 2016, Ira Sachs 


Belladonna of Sadness, 1973,  Eiichi Yamamoto 


Twixt, 2011, Francis Ford Coppola


Akai hatoba aka Red Pier, 1958, Toshio Masuda

and...


Wolf Hall, 2015, Season 1


Rectify, Season 2-3