viernes, noviembre 01, 2013

Mis Favoritas de Octubre (2013)


1 Arashi ga oka aka Wuthering Heights, 1988, Yoshishige Yoshida


2 Natsu no imoto aka Dear Summer Sister, 1972, Nagisa Oshima


3 O Padre e a Moça aka The Priest and the Girl, 1966, Joaquim Pedro de Andrade


4 Cherchez Hortense, 2012, Pascal Bonitzer


5 Gravity, 2012, Alfonso Cuaron


6 Shokuzai aka Redemption, 2012, Kiyoshi Kurosawa (TV-MiniSeries


7 Watakushi-tachi no kekkon aka Our Marriage, 1961, Masahiro Shinoda


8 Tonari no Yae-chan aka Our Neighbor, Miss Yae, 1934, Yasujiro Shimazu


9 Vlci bouda (1985) aka Wolf’s Hole, Vera Chytilová


10  Manji (1964) Yasuzo Masumura


11 Kage no kuruma aka The Shadow Within, 1970, Yoshitaro Nomura


12 Paradies: Hoffnung, 2013, Ulrich Seidl