sábado, septiembre 05, 2020

Mis Favoritas De Agosto'20

1 Omocha (The Geisha House), 1999, Kinji Fukasaku


2 Toki o kakeru shôjo aka The little girl who conquered time, 1983, Nobuhiko Obayashi


3 Kaza-hana, 2000, Shinji Somai

4 Koiya koi nasuna koi aka The Mad Fox, 1962, Tomu Uchida

5 Labyrinth of Cinema, 2019, Nobuhiko Obayashi

6 Waiting for the Barbarians, 2019, Ciro Guerra 7 The Other Lamb, 2019, Malgorzata Szumowska