sábado, junio 28, 2014

Mis Favoritas de Junio 2014


Mahanagar (The Big City, 1963, Satyajit Ray


2 Under The Skin, 2013, Jonathan Glazer


3 Kaze tachinu (The Wind Rises), 2013, Hayao Miyazaki


4 Borderline, 1930, Kenneth MacPherson


Yoru no tsuzumi aka Night drum aka The Adulteress, 1958, Tadashi Imai


Suna no utsuwa (1974) The Castle of Sand, Yoshitaro Nomura


Seishun no satsujin sha aka The Youth Killer, 1976, Kazuhiko Hasegawa


Victimas del Pecado, 1951, Emilio Fernández


Devi, 1960, Satyajit Ray


10 Joshuu sasori: Dai-41 zakkyo-bô aka Female Convict Scorpion Jailhouse 41, 1972, Shunya Ito